Nejčastější poruchy spánku

Poruchy Spanku

Jako někdo, kdo si váží dobrého spánku, jsem se rozhodl prozkoumat nejčastější poruchy spánku. Pro mnoho lidí je spánek klíčový pro zdraví a pohodu, ale bohužel není vždy snadné dosáhnout kvalitního odpočinku. V tomto článku si probereme, co jsou to poruchy spánku, jaké jsou jejich příčiny a jak je můžeme identifikovat.

Jaké jsou nejčastější poruchy spánku?

Přestože v současné době je známo více než 80 různých spánkových poruch, mezi ty nejčastější patří zejména nespavost neboli insomnie, narkolepsie, spánková apnoe a syndrom neklidných nohou. 

Nespavost (insomnie)

Nespavost neboli insomnie (1) patří bezpochyby mezi nejfrekventovanější spánkové poruchy. Jako taková spočívá v potížích s usínáním, projevovat se však může také častým nočním buzením, lehkým, přerušovaným spánkem a nekvalitním spánkem, kdy se probouzíme unavení a bez energie. Během dne se obvykle projevuje nadměrným vyčerpáním, neschopností se soustředit či ospalostí.

Je třeba dodat, že nespavost se nevyhýbá prakticky nikomu – každého z nás čas od času potrápí zhoršené usínání či nekvalitní spánek. Obezřetnost je na místě tehdy, pokud se začíná překlápět v chronickou nespavost, tedy nespavost trvající více než tři týdny. Pokud bychom se podívali na statistiky, jedná se o přibližně deset procent případů, ve zbylých devadesáti procentech jde o akutní insomnii, která je často důsledkem nějaké konkrétní situace (stres, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, nevhodné/rušivé prostředí…). Naopak chronická nespavost bývá spojována s dalšími chronickými stavy, jako je chronický stres či bolest, případně také depresí a úzkostmi. Jak se zbavit nespavosti?

Spánková apnoe

Zatímco nespavost primárně negativně ovlivňuje naši duševní pohodu, mnohem závažnější spánkovou poruchou je spánková apnoe (2). Jedná se o stav, kdy v průběhu spánku na krátký okamžik přestáváme dýchat, což ústí v náhlé probuzení (kterého si mnohdy nejsme vědomi) a opětovné usnutí. Takto přerušovaný spánek vede nejen ke zvýšené únavě a vyčerpání, ale také může být příčinnou mnoha vážnějších komplikací, jako jsou různé srdeční choroby.

Setkat se můžete se dvěma typy spánkové apnoe, a to obstrukční a centrální. Liší se primárně důvodem přerušeného dýchání. Zatímco v případě obstrukční apnoe se jedná o mechanické uzavření dýchacích cest, centrální spánková apnoe má příčinu v centrálním nervovém systému, kdy mozek nedává dýchací soustavě správný signál (3). Oba druhy spánkové apnoe mnohdy doprovází hlasité chrápání, které je mnohdy prvotním impulzem začít tuto spánkovou poruchu řešit.

Syndrom neklidných nohou

To, co mnohdy považujeme za nespavost, může být tzv. syndrom neklidných nohou (4). Jedná se o stav, kdy nám silné nutkání pohybovat končetinami (nejčastěji nohama) brání v usnutí. Jelikož jde o poruchu nervového systému, je poměrně těžké určit příčinu – k jejímu rozvoji zpravidla vedou genetické predispozice, případně také užívání nějakých léků či vážné onemocnění. Objevit se však může u osob s nedostatkem železa a vitamínu B12 v krvi. V některých případech pomáhá doplňování jak těchto živin, tak například hořčíku, ve vážnějších případech je nutná rehabilitace formou lymfodrenáží či lékařem předepsaná medikace.

Narkolepsie

Opakem nespavosti a obdobných spánkových poruch je narkolepsie (5). Tato nemoc vede k nekontrolovatelným záchvatům spánku v průběhu dne. Doprovázet ji však může také časté noční buzení, halucinace a spánková paralýza těsně před či po probuzení. 

Co jsou to poruchy spánku?

Začněme odpovědí na otázku, co jsou vlastně spánkové poruchy zač. Jedná se zkrátka o stavy, které nám nedovolují usnout, případně narušují spánkový proces častým nočním buzením. Přestože se čas od času mohou příznaky spánkové poruchy objevit prakticky každého z nás, o spánkovou poruchu se pravděpodobně jedná v případě, že: 

  • Se problémy se spánkem a usínáním objevují pravidelně,
  • Pociťujete dlouhodobě zvýšenou únavu a nadměrnou denní spavost,
  • Jste vyčerpaní navzdory dostatečnému spánku. 
Co Jsou Poruchy Spanku

Nejčastější otázky o spánkových poruchách

Jak dlouho bychom měli spát?

Nabízí se samozřejmě otázka, jak by měl vypadat zdravý spánek. Rozhodně neplatí, že pokud nenaspíte osm hodin denně, trpíte nespavostí. Ideální doba spánku se pohybuje mezi šesti až osmi hodinami, u každého z nás se však může mírně lišit. Jedná se zkrátka o velice individuální záležitost, která úzce souvisí s délkou spánkových cyklů a fází. 

Kdo je spánkovými poruchami ohrožen nejvíce?

Spánkové poruchy se obecně vyskytují především u žen, k jejich rozvoji však může vést celá řada faktorů, od genetiky po nejrůznější onemocnění. Mnohdy jsou také doprovodným příznakem chronického stresu či deprese. Jejich rozvojem jsou ohroženi například také lidé, kteří mají narušený spánkový cyklus například nočními směnami. 

Léčba spánkových poruch

Zatímco v případě občasné nespavosti si zpravidla vystačíme s bylinkami, doplňky stravy či prášky na spaní, v případě vážnějších či chronických spánkových poruch je nezbytná návštěva lékaře, který stanoví vhodnou léčbu a medikaci. Zároveň je nutné vyloučit případný hlubší zdravotní problém, který by mohl stát za problémy se spánkem a usínáním.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *